Taitohantverksskolan för barn

 

Vi ordnar grundläggande undervisning inom slöjd för barn i Pargas och i Kimito. Barnen lär sig tänka kreativt och tillverka vackra föremål med sina egna händer.

Vi undervisar i både i hårda och mjuka material. Undervisningen är målinriktad och utvecklas årligen. Barnen får lära sig alla olika skeden inom hantverket och målet är att lära sig hantverksteknik, samt att få information om verktyg och material.

Läsåret inleds i september vecka 36. Undervisningen omfattar två eller tre veckotimmar i Pargas och tre i Kimito.

 

Elevansökan

Elevansökan till Hanttis görs varje vår. Man anmäler sig för ett läsår i taget och elevplatserna fylls enligt anmälningsordning. Ifall det finns lediga platser i grupperna är det även möjligt att komma med mitt i läsåret. En person som inlett sina studier har rätt att fortsätta året därpå. Anmälning är  bindande för hela läsåret.

Läsårsavgifter

Läsårsavgiften är 140€/160€ hela läsår i Pargas och 80€/termin i Kimito. Eleven betalar för material enligt användning. Materialkostnaderna beror på elevens studietid och varierar mellan 20-50 €/läsår.

 

Läsåret inleds i september veckorna 36/37. Undervisningen omfattar två eller tre veckotimmar i Pargas och tre i Kimito.

Välkommen med!