Hantverksbad hösten 2020

Varifrån kommer ylle? Kan man spela spel med grytlappar? Vad heter triangeln på finska?

På Hantverksbadet bekantar vi oss med olika material, färger och former på både finska och svenska. Sinnena och den visuella världen är i fokus men verksamheten styrs även med ramsor och lekar.

Hantverksbaden fungerar samtidigt som språkbad. Vi får lära oss ord och ramsor på det andra inhemska språket och får vänner över språkgränserna.

Hantverksbaden riktar sig till finsk- och svenskspråkiga småbarn med förälder eller en annan vuxen. Barn och vuxna deltar i hantverksbadet tillsammans!

Kom med på ett mysigt hantverksbad med ditt barn, gudbarn eller barnbarn!

 

Hantverksbad i Pargas

 

Taito Knattar

Hantverksbad på två språk för 3-5 åringar med förälder eller annan vuxen.

Tidpunkt:torsdagar 29.10-19.11.2020 (4ggr) kl.15.30-16.30

Pris: 35 euro/familj, ingår material för ett barn.  Tillägsmaterialkostnad för övriga barn i familjen 15€.

Plats: Klockarståget 5 (gula huset), 21600 Pargas

Anmälningsblanketten