Knit 'n' Tag Turku ordnas igen 2021 


Stickgraffiti-evenemanget vid åstranden i Åbo

Vi uppmanar vi föreningar, organisationer, företag, skolor och privatpersoner från hela Finland att tillsammans skapa ett stort miljökonstverk som består av stickgraffiti.

Syftet med evenemanget är att skapa en levande stadsmiljö, höja intresset för hantverk och uppmuntra till samarbete. Evenemanget uppmuntrar till att använda restgarner och överblivet material, stilen är fri och fantasin den enda begränsningen.

Börja planera ditt/ert verk för 2021!

Tag kontakt knitntag@gmail.com