Käsityöyrittäjyys

Käsityöyrittäjyyden edistäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Åbolands hantverk keskittyy elinkeinon edistämisessä käsityötuotteiden myyntiin Gullkrona-myymälöissä ja järjestämällä myyntitapahtumia käsityöläisille ja vahvistamalla käsityötuotteiden arvostusta näyttelytoiminnan kautta.

 

Yrittäjäpalvelut - käsityöläiset

Käsityöyrittäjän tarvitessa apua käsityöyrittäjyyteen liittyvissä ongelmissa opastamme yrittäjän lähimmän Taitoyritysneuvojan luo. Gullkrona-myymälää kiinnostaa uusien käsityötuotteiden löytäminen tuotevalikoimaansa, mikä on usein yhteistyötä käsityöyrittäjien, myymälähenkilökunnan ja asiakkaiden välillä. 

Yhteistyötä oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa

Yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja tai mahdollisuuden työssä oppimiseen toisen asteen opiskelijoille. Työssäoppimisjakson sisältö ja tehtävät suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan opiskelijan suorittettava opintokokonaisuus huomioiden. Yhdistyksessä on kaksi koulutettua työpaikkaohjaajaa.

Ammattikoulutuksen näyttöjen ja aikuisten ammatillisten tutkintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä tarvitaan työpaikkojen panostusta. Yhdistys osallistuu mielellään ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen. Vaikuttamalla koulutukseen yhdistys edistää myös käsityökulttuuria ja käsityöelinkeinoa.