Hantverksskolan för barn

Vi ordnar grundläggande undervisning inom handarbete för barn både i Pargas och i Kimito. I Hanttis lär sig barnen tänka kreativt och får en möjlighet att skapa vackra föremål med händerna.

Vi undervisar i både i hårda och mjuka material. Undervisningen är målinriktad och utvecklas årligen. Barnen får lära sig alla olika skeden inom hantverket och målet är att lära sig hantverksteknik, samt att få information om verktyg och material.

Elevansökan

Elevansökan till Hanttis görs i maj och juni. Man anmäler sig för ett läsår i taget och elevplatserna fylls enligt anmälningsordning. Ifall det finns lediga platser i grupperna är det även möjligt att komma med mitt i läsåret. En person som inlett sina studier har rätt att fortsätta året därpå. Den bindande fortsättningsanmälan görs i april.

Läsårsavgifter

Läsårsavgiften år 2016/2017 är 140€/hela läsår i Pargas och 80€/termin i Kimito. Läsåret inleds i september veckorna 36/37. Eleven betalar för material enligt användning. Materialkostnaderna beror på eleven studietid och varierar mellan 20-50 €/läsår. Undervisningen omfattar två veckotimmar i Pargas och tre i Kimito.